İLİMİZDE ATLETİZM HAKEM KURSU AÇILACAKTIR

2 – 5 MAYIS 2017 tarihleri arasında Atletizm Hakem Kursu açılacaktır.

28 NİSAN 2017 / Haber ve Fotoğraf : Cahit MEMİ
İlimizde 2 – 5 MAYIS 2017 tarihleri arasında Atletizm Hakem Kursu gerçekleşecek olup başvuru için gerekli olan şartlar;
Kursa Katılmak İçin İstenilen Belgeler

1)   Kursa Katılım Dilekçesi

2)   GHSİM'den alınacak Ceza Belgesi

3)   Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En az Lise Mezunu olmak)

4)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5)   4 Adet Vesikalık Fotoğraf

6)   Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi olarak çalışanlar işyerinden resmi yazı getirebilirler)

7)   Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağı)

8 )   Türkiye Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 no'lu hesabına
Kurs Katılım Ücreti 100.00TL. yatırdığına dair Banka Dekontu

9)   https://goo.gl/forms/PAHNILbTL227Vvbv1 link üzerine tıklanarak açılan form doldurulacaktır.


Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar

1)   T.C. Vatandaşı olmak,

2)   En az lise ve dengi okulu mezunu olmak,

3)   18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

4)   Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

5)   Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile
 devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı
 hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından 
dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

6)   Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan 
fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

7)   Açılacak hakem kursunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

8)  Kurs ücretini yatıran adaylar; kendi nedenlerinden dolayı kursa katılamadıkları takdirde ücret iadesi 
yapılmaz.

NOT: Aranan şartları taşıyan Kursiyerler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat
 edecekler, istenilen belgeleri bir kapaklı dosya içerisinde Atletizm Federasyonunca Kurs vermek 
üzere görevlendirilen Merkez Hakem Kurulu Üyelerine Kurs Başlangıç günü eksiksiz olarak
teslim edeceklerdir.