Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları İl Müdürlüğümüz İlan Panosuna asılmıştır.

28 MART 2018
Sınav sonuçları İl Müdürlüğümüz İlan Panosuna asılmıştır. 

Sınav sonuçlarına 29 Mart 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Belirtilen tarih itibariyle Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.