1. KADEME ESKRİM ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILIYOR

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığının 2018 faaliyet programında yer alan 1. Kademe Eskrim Antrenör kursu 26 Ocak – 04 Şubat tarihleri arasında Adıyaman’da açılacaktır.

8 OCAK 2018 / Haber ve Fotoğraf : Cahit MEMİ
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığının 2018 faaliyet programında yer alan 1. Kademe Eskrim Antrenör kursu 26 Ocak – 04 Şubat tarihleri arasında Adıyaman’da açılacaktır.

Kursa Katılacaklarda Aranılan Şartlar

1. Kademe Yardımcı Antrenör Eğitimi kursu Temel Eğitim ve Özel Eğitim Programı 26 Ocak — 04 Şubat 2018 tarihleri arasında ADIYAMAN (Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) ilinde yapılacaktır.

- Aşağıdaki şartları taşıyan kursiyer adayları kurs başvurularını E-devlet Üzerinden arama kısmına SPOR BILGI SISTEMI yazarak açılan uygulamadan SPOR ELEMANI sekmesinden ÖN KAYIT BAŞVURU alt baslığından yapacaklardır. İstenen diğer belgeler kısmında istenen evraklar sisteme yüklendikten sonra işlem tamamlanacak ve mail adreslerine gelecek olan REFERANS NUMARASI ile Halkbank hesabına Kurumsal Ödeme Spor Genel Müdürlüğü Eskrim Federasyonu kurs başvurusu yapılacağı belirtilerek yapılacak. (Söylenen işlem banka görevlisine iletilmediği taktirde banka havale (Ücreti kesmektedir.) Evrakların asılları kurs başladığında kurs yöneticisine teslim edilecektir. Eksik evrak yüklemesi yapan kursiyerlerin kurs Ön kayıt işlemlerine onay verilmeyecektir.
- Evrak yüklemeyi unutan kursiyerler evraklarını ön kayıt başvuru sayfasında bulunan
BAŞVURULARIM =>KURS BAŞVURULARIM ----> BAŞVURU GÜNCELLE kısmından güncelleme yaparak yükleme yapabileceklerdir.
- E-devlet dışında yapılan kayıt kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Yeterli başvuru olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenecektir.
- Daha Önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların yukarıdaki tarihlerde ayrıntılı dilekçelerini ve bütünleme formunu doldurarak egitim@eskrim.org.tr e-mail adresine elektronik pasta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akil hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
Taksirli suçlar ile kısa sureli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
18 yaşını doldurmuş olmak,
7/1/1993 tarihli ve 21458 sap!' Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son 3 yıl içinde olmak kaydıyla, bir defada 6 aydan daha fazla veya bu sure içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

E- DEVLET SİSTEMİNE YÜKLENMESİ İSTENİLEN BELGELER


1 Adet Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından)(ASLI)
Savcılık iyi Hal Kâğıdı (ASLI)
Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Kurum onaylı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden Cezalan Olmadığına Dair Yazı (ASLI)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir.(Varsa)
Banka Dekontu

Federasyonun : Halk Bankası
Hesap Adı : Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı
Şube Kodu : 1523 Ankara-Gersan Sanayi Sitesi! Şubesi
Hesap No : 16100002
IBAN No : TR060001200152300016100002
Kurs Ücreti : 1. Kademe 250,00 TL.

Kurs irtibat : Kenan GÖNDER
Tel: +90 (312) 255 11 61 -05334641378 (Hafta içi ve mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz) Mail adresi: egitim@eskrim.org.tr