ORYANTİRİNG ADAY HAKEM KURSU

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 2017 faaliyet programında yer alan Oryantiring Aday Hakem Kursu'' 23 – 24 Aralık 2017 tarihleri arasında Adıyaman’da açılacaktır.

31 EKİM 2017
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 2017 faaliyet programında yer alan Oryantiring Aday Hakem Kursu'' 23 – 24 Aralık 2017  tarihleri arasında Adıyaman’da açılacaktır.


ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşından gün almış olmak, 45 yaşını bitirmemiş olmak,
ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),
b. Ekteki dosyayı doldurup beraberinizde getiriniz (Dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ...),
c. 4 Adet vesikalık fotoğraf,
d. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) aslı,
e. Savcılık iyi hal kâğıdı,
f. Diploma sureti
g. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),
h. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
i. Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu HALK BANKASI 
Anıt Şubesi  TR64 0001  2009 4110 0005 0000 63 IBAN nolu hesabına 
(Kurs ücret:180,00 TL+KartÜcreti : 20,00 TL) Toplam : 200,00TL yatıracaklardır. 
Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.


İletişim:

Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim BİRİCİK Tel: 0532 220 89 87