SUTOPU 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından 2017 faaliyet programında yer alan ''SUTOPU 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'' 15 – 26 Kasım 2017 tarihleri arasında Adıyaman’da açılacaktır.

20 EKİM 2017 / Haber : Cahit MEMİ
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından 2017 faaliyet programında yer alan ''SUTOPU 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'' 15 – 26 Kasım 2017  tarihleri arasında Adıyaman’da açılacaktır.

Başvuru : Su Topu İl Temsilcisi Yavuz Figen  : 05532428602

Kursa Katılacaklarda Aranılan Şartlar

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, ( Butun kademeler için geçerli olup,Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.
Görevli devamlı yapmasına engel olabilecek vucut veya akıl hastalıgı ile malul olmamak
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak; 
 En az 18 yaşını doldurmuş olmak, 
07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Sutopu Federasyonunun disiplin veya ceza talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. 

Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılacaklardan İstenen Belgeler 

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf) 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir).(Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.) 
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.) 
d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden)-Belgenin aslı. 
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- (aslı) 
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
g) Kursa katılacak adaylar Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi TR20 0006 2000 7110 0006 2978 29 hesabına 200,00.-TL. Yatıracaklardır.